Dorpsraad ’t Loo heeft als doelstelling de algemene belangen te behartigen van alle bewoners van ’t Loo ten behoeve van de leefbaarheid en de leefomgeving. Zij geeft gevraagd én ongevraagd de gemeente advies om de leefbaarheid op ’t Loo te waarborgen.

De dorpsraad komt periodiek bij elkaar, om de ontwikkelingen en ingekomen stukken te bespreken en eventuele vervolgacties te bepalen. Sinds de oprichting in december 2007, hebben er vele items de revue gepasseerd zoals:

  • Glasvezel in het buitengebied.
  • Behoud van de basisschool op ‘t Loo.
  • Fietspad van ‘t Loo naar de Weebosch.
  • Aanwijzing extra voetbalveld bij vv Terlo.
  • Woningbouwprogramma op ‘t Loo.

De dorpsraad voert een proactief beleid Ze handelt mede op basis van signalen van bewoners en de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de volgende continue lopende projecten:

  • Het volgen van de gemeentelijke en privaat woningbouwprogramma’s.
  • Het volgen van voorgestelde (her-)inrichtingen.
  • Het monitoren en gemeentelijk adviseren op het gebied van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid (verkeersoverlast en parkeergelegenheid).


Dorpsraad ’t Loo werkt verder nauw samen met de dorpsraden van de andere dorpen, die tezamen Groot Bergeijk vormen, om gezamenlijk de leefbaarheid van Groot Bergeijk te waarborgen en te optimaliseren.


Contact

Heb je als bewoner van ‘t Loo wensen of ideeën die passen binnen de doelstellingen van de Dorpsraad, dan kun je deze kenbaar maken via: