Elke seconde telt!

De Gemeente Bergeijk wil de overlevingskans bij een hartstilstand (blijvend) verhogen.
Om dit te verwezenlijken worden de kernen van Bergeijk onderverdeeld in zogenaamde 6-minutenzones, waarbinnen burger-hulpverleners met een korte reanimatie- en AED-cursus adequate hulp kunnen verlenen (straal 400m).
Per kern van Bergeijk wordt een 6-minuten werkgroep opgericht, die zorgdraagt voor 6-minutenzones in het eigen dorp. Deze werkgroep ressorteert onder de Dorpsraad. 

De Gemeente Bergeijk creëert faciliteiten om burgers de vaardigheden en kennis van het reanimeren én het bedienen van een AED,  te laten ontwikkelen en onderhouden.
Met de inzet van de 6-minuten werkgroepen  wordt ook de sociale betrokkenheid van mensen bij het dorp en de gemeente bevordert.


AED-locaties op ’t Loo

Op ’t Loo zijn enkele AED’s te vinden.
Voor de laatste locaties klik je hier:


Contact

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de AED werkgroep ’t Loo via:

  • email: dorpsraad@samen-t-loo.nl

Heb je een EHBO/reanimatie diploma?
Meld je dan zeker aan bij Mijnhartslagnu: